ZÍSKEJTE nákupem -15% SLEVU ! Slevový kód JARO15 zadejte v prvním kroku košíku.

Ošetření obuvi a informace o usních

Ošetřování obuvi a informace o usních

Obuv doporučujeme naimpregnovat vhodným přípravkem před prvním použitím!


Useň
Nejčastěji používaný, přírodní materiál s ideálními vlastnostmi pro výrobu obuvi. Useň je prodyšná, měkká, má velmi dobré absorbční vlastnosti a je schopna se přizpůsobit individuálnímu tvaru nohy. Useň je charakteristická svou proměnlivou lícovou kresbou, která potvrzuje její přírodní charakter. Useň není neomezeně odolná proti působení vlhkosti z vnější (klimatické vlivy) i vnitřní strany (pot).

Rozeznáváme několik základních druhů usní:

Hladká useň - je useň s jemně strukturovaným povrchem s malými póry. Obuv zbavte nečistot vhodným kartáčkem nebo měkkým vlhkým hadříkem a vytřete do sucha. Použijte vhodný krém požadovaného odstínu a vyleštěte. Rovněž lze použít speciální samoleštící emulze nebo houbičky.

Lakovaná useň - useň s hladkým, lesklým povrchem, který je docílen lakovou úpravou usně. Její povrch je velmi choulostivý na mechanické poškození, chemické vlivy, rozmáčení a mráz. Nečistoty z povrchu usně odstraňte jemným vlhkým hadříkem, povrch ošetřete krémem či sprejem na lakované usně.

Nubuk, velur (semiš) - je useň broušená po líci nebo po rubu. Obuv z tohoto materiálu ošetřujte pryžovým kartáčkem a přípravky, které jsou určené pro vlasové usně. Tyto přípravky oživují barvu a mohou být barevné nebo bezbarvé. Důležité je ošetření vlasových usní vhodnou impregnací, zvyšující odolnost proti vodě. Tyto usně nikdy nekrémujte!

Ostatní usně - existuje celá řada dalších druhů usní, které se vyznačují především barevnými efekty a rozmanitostí zpracování povrchu. Charakteristickou vlastností většiny těchto usní je, že během používání se jejich vzhled "vyvíjí". Lícové vrstvy se stírají nebo mění barvu, v místech ohybů a vrásek vystupuje kontrastní barva, obuv získává patinu a charakteristický "použitý" vzhled. Tyto změny jsou žádoucí, nejedná se o projev vady. Tyto usně v žádném případě nekrémujte ani neleštěte. K ošetření se používají bezbarvé impregnační spreje, které nechte na povrchu obuvi zaschnout.

Další zásady správného udržování obuvi:

- při nazouvání obuvi, zejména uzavřeného střihu, používejte obouvací lžíci;
- upínací prvky upravte před prvním použitím a v průběhu nošení tak, aby chodidlo bylo správně umístěno v obuvi;
- po vyzutí obuv napněte na napínáky odpovídající velikosti;
- používání nedostatečně vysušené obuvi způsobuje její nadměrné opotřebení (zvláště stélek a podšívek);
- obuv před prvním použitím naimpregnujte a následně nakrémujte;
- další impregnaci a krémování provádějte podle potřeby;
- usňová obuv a obuv z broušených usní není neomezeně odolná proti vlhkosti, vhodnou impregnací pouze zvyšujeme její odolnost;
- vyvarujte se rozmáčení usňové a lepené obuvi, které poškozuje vzhled povrchové úpravy, narušuje pevnost lepených spojů a deformuje tvar obuvi;
- vlhkou obuv sušte mimo dosah zdroje zvýšené teploty;
- při zvýšeném pocení nebo při provlhnutí obuvi může usňová obuv částečně pouštět barvu;
- nerovnoměrná kresba líce a částečná rozdílnost povrchu je charakteristická pro přírodní useň;
- obuv zásadně nedoporučujeme prát v pračce;
- včasnou základní údržbou opotřebených podešví zabráníte poškození dalších součástí Vaší obuvi, toto případné poškození nemůže být důvodem k  reklamaci;
- pro ošetřování obuvi nepoužívejte rozpouštědla ani jiné podobné látky (např. aceton, líh);
- většina podešví používaných k výrobě obuvi není odolná proti působení benzínu, nafty, olejů a podobných látek;

Všeobecné pokyny
Znečištěnou obuv nejprve umyjte. Použijte vlažnou vodu a jemný kartáček.

Textilní obuv - čistit kartáčováním, podle druhu textilu a povahy znečištění také vytíráním za vlhka, mastné skvrny čističem skvrn na textil. Impregnovat sprejem na textil.


Údržba a ošetřování obuvi

Životnost Vaší obuvi závisí také na jejím správném udržování a ošetřování. Obuv často střídejte, zejména v deštivém počasí. Po vyzutí obuvi ji napněte na napínáky odpovídající velikosti nebo ji vycpěte novinovým papírem. Při obouvání používejte nazouvací lžíci. Nezapomeňte, že nerovnoměrná kresba líce a částečná rozdílnost povrchu je charakteristická pro přírodní useň. Počítejte s tím, že přim zvýšeném pocení nebo provlhnutí obuvi může usňová obuv nebo podšívka částečně pouštět barvu. Opotřebená usňová podešev se běžně a včas opravuje v rámci základní údržby uživatele. Vrchová useň není neomezeně odolná vůči vlhkosti. Obuv pravidelně ošetřujte vhodnými čistícími a konzervačními přípravky. Nezapomeňte, že pravidelným používáním těchto prostředků docílíte prodloužení životnosti zboží. Proto Vám doporučujeme následující návod k ošetřování obuvi vyrobené z těchto druhů svrškových materiálů.

 

obuv

Obuv se svrškem z hladké usně

 • Materiál již před prvním použitím chraňte impregnací. Zajistíte tak lepší ochranu usně.
 • Ušpiněnou obuv po okartáčování setřete mírně vlhkým hadříkem, nechte dobře vyschnout a nakrémujte krémem v příslušném odstínu. Doleštění proveďte
  vhodným kartáčkem.
 • Častým používání samoleštících krémů bez kombinování s běžnými konzervačními krémy může dojít k poškození lícové úpravy usně.
 • Držte se zásady, že kvalitnější obuv vyžaduje kvalitnější přípravek.

Obuv se svrškem z olejovaných a mazaných usní

 • Údržba ušpiněné obuvi je shodná s hladkou usní.


Obuv se svrškem z vlasových materiálů (velur)

 • po vysušení očistěte od nečistot jemným silonovým nebo pryžovým kartáčkem. Při větším opotřebení povrchu můžete použít barevný nebo bezbarvý sprej na vlasové materiály,
 • pro impregnaci a čištění těchto materiálů používejte jen určené spreje.


Obuv se svrškem z lakových usní

 • očištění proveďte vlhkým hadříkem a useň natřete krémem na lakové usně,
 • tuto obuv nepoužívejte pod bod mrazu. Může dojít k jejímu popraskání.


Obuv se svrškem z textilních materiálů

 • obuv očistěte za sucha jemným silonovým kartáčkem,
 • pro impregnaci použijte neutrální sprej vhodný pro tyto materiály.


Upozorňujeme Vás, že obuv vyrobená z uvedených materiálů není vhodná pro nošení v deštivém počasí. Za zvláštní zmínku stojí podešve vyrobené z  přírodní usně, které mají navíc zvýšený sklon k oděru. Proto doporučujeme zajistit jejich včasné podražení.

Obuv vyrobená z plastů a poromerů

 • její údržba je jednoduchá - stačí ji omýt vlhkým hadříkem a vytřít ji do sucha,
 • při častém provlhnutí zejména v zimním období ji pravidelně vysušujte při pokojové teplotě.
Rady a tipy